Cpr.E. UNIX Boot Camp 2019

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ค่าย Boot Camp มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาวิศวคอมพิวเตอร์แรกเข้า เรียนการเขียนโปรแกรม ปรับพื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งหมดทั้งสิ้น ภายใน 5 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู้รั้วมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดำเนินการโดยใช้ Massive Open Online Courses: MOOC ให้นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง ในห้องประลองที่มีความพร้อม รวมไปถึงยังมีนักศึกษารุ่นพี่หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คอยแนะนำอยู่ใกล้ๆ นอกจากความรู้ที่นักศึกษาแรกเข้าจะได้รับแล้ว รุ่นพี่ยังได้พัฒนาตนเองและมีปฏิสัมพันธ์กับรุ่นน้อง ถือเป็นการรับน้องสร้างสรรค์ได้อีกทางหนึ่ง