Cpr.E. Python Boot Camp 2017

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ค่าย Boot Camp มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาวิศวคอมพิวเตอร์แรกเข้า เรียนการเขียนโปรแกรมทั้งหมดทั้งสิ้น ภายใน 5 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู้รั้วมหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยใช้ Massive Open Online Courses: MOOC ให้นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง ในห้องประลองที่มีความพร้อม รวมไปถึงยังมีนักศึกษารุ่นพี่หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คอยแนะนำอยู่ใกล้ๆ นอกจากความรู้ที่นักศึกษาแรกเข้าจะได้รับแล้ว รุ่นพี่ยังได้พัฒนาตนเองและมีปฏิสัมพันธ์กับรุ่นน้อง ถือเป็นการรับน้องสร้างสรรค์ได้อีกทางหนึ่ง