นักศึกษาวิศวคอมฯ มจพ. คว้า 2 รางวัล Deep Learning

การแข่งขัน Hackathon ด้านการเรียนรู้เชิงลึก

การแข่งขัน Hackathon ด้านการเรียนรู้เชิงลึก จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ IBM (ประเทศไทย) 18 - 26 ตุลาคม 2560

โจทย์การแข่งขันเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการประยุกต์ด้านการเรียนรู้เชิงลึก การใช้งานฮาร์ดแวร์แพลตฟอร์มเฉพาะด้านการเรียนรู้เชิงลึก (IBM Minsky server และ PowerAI stack) รางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท Application, ประเภท Accuracy และประเภท Algorithm

โดยนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ นำโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรัญญู วงษ์เสรี ได้คว้ามาถึง 2 รางวัล ได้แก่

ทีม Keep Learning ประกอบด้วยสมาชิก
นายอารักษ์ ภูพาที
นายรัฐพล หลิน
นายกิตติ์รวี ศิวัฒน์กิตติสุข
นางสาววรุณาทิตย์ ทองสาลี
นางสาวกนกวรรณ ภูมิติยะโยภาพ
ได้รับรางวัลประเภท Application รองชนะเลิศ อันดับ 1

ทีมขบวนการห้าสี
นายธนาวัฒน์ ฮ้อศิริมานนท์
นายฆนาวุฒิ ฉัตรไตรรัตน์
นายโสภณัฐ เกตุอ่อน
นายพีรวิชญ์ วันเดช
นางสาวสุพิชชา ศรีศิริกุลวัฒนะ
รางวัล ประเภท Accuracy รองชนะเลิศอันดับ 2